Sufi ve Sufiler

Gönül Dostlarına Selam Olsun

 • Online Kütüphane

 • Kitap Tavsiyesi

 • Site İçeriğinden

 • Site Bilgisi

  Üye Sayısı : 951
  Konu Sayısı : 247
  Sayfa Sayısı : 10365
  Kitap Sayısı: 82
  E- Kitap Sayısı: 131
  Video Sayısı: 327
  Yükleme Dosyası: 421
 • Ziyaret

  • 1,162,765 Sayfa izlenimi
 • Silsile-i Şerif

  Posted by seyyahin Mayıs 28, 2007

  guller.gif


  “Herşey için bir anahtar vardır. Cennetin anahtarı ise fukarave mesâkîni sevmektir.” Hadis Deylemi müsnet

  Silsile:Tarikat Şeyhlerinin Hz. Peygamber (s.a.)’e kadar uzanan üstadlarzincirine verilen addır. Silsile, manevi bir neseb sayılır.Bizim aramızdaki manevi neseb, kan bağıdemek olan maddi nesebden daha yakın ve daha kuvvetlidir.Çünkü ruh, insanın hakikatini teşkil eder. İnsan ruhuylainsandır, insanın manevi babası, ruhuna hitab ettiği için,rehberliği de daimidir. Bu yüzden, manevi babaya intisab ilekendisine tabi olmak, her şeyden önce gelir.

  Silsile-i Şerif

  Hâlık-ı arz u semâya eyleriz hamd ü senâ
  Ahmed-i Muhtâr’ı kıldı âleme nûr-ı hüda

  Hazret-i Sıddîk u Selmân, Kâsım u Ca’fer gibi
  Eylemiş neşr-i hakîkat Bâyezîd-i reh-nümâ

  Bü’l-Hasen zât-ı mükerrem Bû Ali kân-ı kerem
  Yûsuf-i vâlâ-şiyem sâlâr-ı ceyş-i asfiyâ

  Hâce Abdü’l-hâlik oldu Ârif ü Mahmûd’a pîr
  Şeyh Alî, Baba, Külâl etti cihânı rûşenâ

  Vâris-i taht-ı tarîkat şâh-ı âlem Nakşbend
  Eyledi Hâce Alâu’d-din’i halka pîşuvâ

  Oldu Ya’kûb’e Ubeydullâh-ı Ahrârî halef
  Hazret-i Zâhid’le geldi âleme zevk u safâ

  Nûr-i ceşm-i ma’rifet Dervîş Muhammed, Hâcegî
  Feyz-i Bâkî’le cihân-ı ma’nevî buldu bakâ

  Hazret-i Ahmed müceddid Urvetü’l-vüskâ olup
  Şeyh Seyfü’d-dîn ü Seyyîd Nûr’a nûr-ı i’tilâ

  Habibullah-ı Mazhar, Şah-ı Abdullah Pir-i Dehlevi
  Hazret-i Hâlid’le oldu kalb-i sâlik pür-zıyâ

  Seyyid-i âlî-neseb Tâha’l-Hakkarî’den sonra
  Pîrimiz Tâha’l-Harîrî oldu kutbi evliyâ

  Eyleriz arz-ı dehâlet dergeh-i sâdâta biz
  Elhac Mahmud Sami ve Hikmet Efendi kulunu ihvân-ı dîne mağfiret kıl ey Hudâ

  Ve sallellahu alâ Seyyidina Muhammedin Nûr’in Nûr
  Sübhânel Meliki’l-Azizi’l-Kadir’il-Gafûr

 • Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (SAV)
 • Hz. Ebû Bekir Sıddîk (r.a.)
 • Selman Fârisî (r.a.)
 • Kasım Bin Muhammed (r.a.)
 • Bayezid Bistâmî (r.a)
 • Ca’fer-i Sâdık (r.a.)
 • Ebu’l-Hasan Harakânî (k.s.)
 • Ebû Ali Farmedî (k.s.)
 • Yûsuf Hemedânî (k.s.)
 • Abdulhâlık Gucdüvânî (k.s.)
 • Ârif Rivegerî (k.s.)
 • Mahmûd Fağnevî (k.s.)
 • Ali Ramîtenî (k.s.)
 • Muhammed Baba Simasî (k.s.)
 • Emir Külâl (k.s.)
 • Şah Nakşbend Muhammed Bahâüddin Buhârî (k.s.)
 • Alauddin Attar (k.s.)
 • Ya’kub Çerhî (k.s.)
 • Ubeydullah Ahrâr (k.s.)
 • Muhammed Zahid (k.s.)
 • Muhammed Zahid (k.s.)
 • Derviş Muhammed Semerkandî (k.s.)
 • Hacegi Muhammed İmkenegî (k.s.)
 • Muhammed Bâkî Billâh (k.s.)
 • İmam-ı Rabbânî Ahmed Farukî (k.s.)
 • Muhammed Ma’sum es-Serhindî (k.s.)
 • Muhammed Seyfeddin Serhindi (k.s.)
 • Nur Muhammed Bedâyûnî (k.s.)
 • Mirza Mazhar-ı Can-ı Canan (k.s.)
 • Abdullah Dehlevî (k.s.)
 • Tâhâ el-Hakkârî (k.s.)
 • Tâha el-Harîrî (k.s.)
 • M. Es’ad Erbilî (k.s.)
 • Ramazanoğlu Mahmud Sami Efendi
 • Muhammmed Hikmet Tuzkaya Hoca Efendi

 • About these ads

  Bir Cevap Yazın

  Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

  WordPress.com Logosu

  WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Twitter resmi

  Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Facebook fotoğrafı

  Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Google+ fotoğrafı

  Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

  Connecting to %s

   
  Takip Et

  Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

  Diğer 33 takipçiye katılın

  %d blogcu bunu beğendi: