NEFS-İ MUTMAİNNE


NEFS-İ MUTMAİNNE


           Ehlullah buyurmuşlardır ki:


Hakk’ın emirlerine tam uyan, men ettiklerinden sakinan ve kuvvetliiman sahibi olan mutmainne nefstir. Arifibillah olan takva ve vera yakın ashabının nefsidir. Bunlar hitab-i ilahiyeye mazhar olmuşlardır. Bu makama ancak sadik müridler vasıl olur.

Cenab-ı Hak buyuruyor ki:

Görülüyor ki, mutmainneden asağı derecedeki nefisler hitab-iilahiyyeye layık olmamışlardır. Ancak itminana ermiş olan nefs-imutmainne, radiye ve mardiye nefisleri hitabullaha mazhar olmuşlardır.Ve Allah mutmainne nefs sahiplerini radiye ve mardiye makamlarınadavet buyurmuştur.

Cenab-ı Hakk’ın kullarına merhameti muktezasınca sizler bu daveteicabet etmek mi istiyorsunuz? O halde bilin ki talim, terbiye,nefs tezkiyesi ve kalp tasfiyesinden sonra “Cennetim’ e girin” hitab-iilahiyyesine mazhar olursunuz. Bu makamda nefs-i natıka kendiizdırabından Hakk’in hitabıyla itminan bulduğu için ismi,mutmainne olmuştur. Nitekim Hak Teala bu nefse: “Ey mutmainolan nefis” kelamıyla hitap etmiştir. Nefs-i mutmainnenin seyrimaallah (Allah’la beraber) dir. Alemi, Hakikat-i Muhammediye’ dir.Mahalli, sırdır. Hali, itminana sadıktır. Varidi, şeriatın bazı esrarıdır.

Sıfatları, cömertlik ve güler yüzlülük, tevekkül, sabır, halim selim,teslim, rica, doğruluk, ibadet, yumuşak gönüllülük, hamd ve sena,şükürdür. Dahası daimi huzur, kalp sevinci, tatli dillilik, ayıp ve kusurlarıörtücülük ve hatalari bağışlayacılık da diğer evsafidir. Salikinbu makamda olmasının bir alameti de şeriattan zerre kadar ayrılmamasıdır

.Taberaru ve Ibn-i Aşakir’in Ebu Ümame radiyallahu anh’ dantahric etmiş oldukları bir hadis-i şerifte Rasülullah’ın bazı sahabeyetalim buyurdukları: “Allah’ım senden itminana kavuşmuş bir nefsimutmainne dilerim ki likana iman etsin, kazana razi olsun, atana kanaatetsin” 433 duaya devam etmelidir.

Bu makamda salik, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellemEfendimizin ahlakını tamamen bilip uygulamaktan zevk duyar veonun fiil ve hareketlerine uymakla kalbi tatmin olur. Çünkü bu makamkamil insan olma makamıdır.

Yine bu salik, bu makama eren salike bakanların gözleri ve hazırolanların kulakları zevk ve lezzet bulur. Eğer her zaman ve bütüngün konuşsa tatlı sözlerinden dinleyenlerin kulaklarına bıkma veusanç değil, hoşluk ve lezzet gelir. Huzur bulurlar. Çünkü onun diliAllah tarafından dimağ ve kalbine akıtılan ilm-i ledünniyenin manave incelikleriyle bezendiğinden şeriat-i garranın anlatılmasında söyleği her söz Kur’ an-i Kerim’ e ve hadis-i şeriflere tamamen uygundur. Onun sohbetleri Allah tarafından kalbine akıtılan ilhamlardanibarettir yani ilmi, ilm-i ledünnidir. Bu kamil veli yakınlarıyla ve insallarla görüştükçe kendisine gelen, kalbine akıtılan bu hikmetleri,onlar söyler ve öğrendiği ilahi bilgileri, sevdiklerine ve arzu edenlere istidat ve kaabiliyetlerine göre öğretir, onları irşad eder ve çokzaan zikir ve ibadetle uğrasıp kendi aleminde kalır. Ta ki makamyükselmekten mahrum kalmasın.

Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem: “Bir kimse kalbini iman içinTemizlerse ve kalbini selim, lisani sadık, nefsini mutmain, ahlakınımüstakim, kulağını hakkı duyan ve gözünü ibret ile bakıp hakki gören haline getirirse muhakkak felaha ermistir” buyurdular. 434

Bu makamda bulunan, nefs-i mutmainne sahibi olan arif zikir,dua ve ibadete devam edip Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellemefendimize evvelki sevgisinden daha fazla bir sevgiyle bağlanır. Oinsan-ı kamilin yanında toprak ve altın müsavi olup mal ve mülküsırf hayır ve hayrat yapmak ve fakirlere yardım etmek için ister. Parakazanma ve mal edinme, onun gönlünü bir an bile Cenab-ı Hakk’tan gafil kılmaz ve onun huzuruna varmaya engel olmaz. Kazandıklarınıgizlemez, tok gözlü olur ve kimseden bir şey istemeyip verilenleri fakirlere dağıtır. Mal ve parayı sırf bu gaye ile infak etmek, ancak buveli zatın şanına yakışır. Bu maksatla kazanılan mal da sırf Allah rızası için harcanır. Böyle olan mal sevgisi kınanmamış bilakisüs ve beğenilmiştir. Eğer bu makamda bulunan kamil Cenab-ıHakk, adı, şanı kaybolmuş bir insan suretinde gizler ve böylece şöhret yapmaz, afet ve belalardan korursa, bu hal onun için bir nimet vesaadettir. Eğer Cenab-ı Hak onu, halk gözünde beğenilmiş veherkesce takdir edilmiş olarak gösterir ve şeyhlik rütbesini ona giydirir, irşad göreviyle vazifelendirirse o zaman kamil kul bu durumdailahi takdiri kabul eder fakat o, bu seyhliği ne ister ne de diler, nearzu eder ve ne de ondan çekinip kaçar gider. Ancak Cenab-i Hakkonu kalplerin sevgilisi yapıp dost ve müridIerini, kendisine itaatli,hürmetli ve edepli kılar. Allah celle celaluhu insanlar arasından seçtiğikulunu sever, hem de sevdirir. Manevi bir emirle irşad vazifesinebaşlamış olur.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem : “Bir kimse zahirve batınını içini ve dişını temizleyerek kırk gün halisane Cenab-iAllah celle celaluhu için amel ve ibadet ederse kalbi menba-i hikmetpınarı olup lisanından zülal-i marifet ile tatlı sözler akmaya başlar”buyurmuslardır. 435

“Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellem buyuruyor ki:”Dört haslet müminde toplanırsa Allah ona bu sebeple Cennet’ i vacipkalar.

Dilde doğruluk

Malda cömertlik

Kalpte muhabbet,

Gizli ve aşikarda ittika ve hayrrseverlik.” 447

431 Ramuz el-ehadis, cilt 1, sayfa 371-14

432 Fecr Suresi, Ayet 27-30

433 Alusi, Ruhu’l-Mearu; Elmali Tefsiri, cilt 8, sayfa 5821435 Ebu Nuaym, Hilye; Ramuzu’l-Ehadis, cilt 2, sayfa 398-11

447 Ramuzu’l Ehadis, cilt 2, sayfa 438 – 12

Kaynak: Marifet-i İlahiyye Tarikat-ı Aliyye sayfa ( 294-295-296-297-305)

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close