HIZIR

 

HIZIR

Dr. Münir Derman

“Hızır” derler. Vardır. Kimdir?


Musa peygambere Ledün yani var olan akla zorlanmadan sokulamayan kudret aleminin sırlarının ilmi…

Ilim var olan bir seyin künhüdür esasıdır, vardır demektir. Hakiki inanç alemine kavuşanlar bilirler, sezerler, inkâr edemezler, etmezler.

Imkân aleminde bunalanlara yardıma koşan mübarek bir Zat-ı şerif… “Var mıdır? Yok mudur?” sözleri inanmayanların veya inanamayanların sözleridir bunlar… Halk gönlünde yasıyor ya, inanıyorlar ya, bu inanana da inanmayana da yeter.

Hızır ab-ı hayat suyu içmistir derler. Devamlı oldugunun güzel inancının delilidir bu… Bizce Hızır Aleyhisselâm vardır. Bunaldıgımızda yardıma Hakk nasip etsin diye dua ederiz.

Bir de İlyas vardır. Onun hakkında denizlerde, Hızır karalarda imkân aleminin her yerinde Hak’kın kullarına yardımının mümessilleri… Senede bir defa bulusurlarmıs sözü halk arasında yasar. Bu gönüllerde hürmete bürünmenin timsalidir. (Hızır – Ilyas)… Günü diye anarlar, dilekler yaparlar. Gün dogmadan her diyarda Hızır’a rastlamak ümidi vardır.

Bir kul rastlamış Hızır’a konusmuş. Ondan dinledim ben de. Naklediyorum güzel bir mülâkat…

Ister “evet”, ister “hayır” de. Efsane, hurafe menkıbe olamaz. İnananlara inanmayanların saldırışlarından çıkar menkıbe, efsane, hurafe… Biz reddederiz bu lâfları. Efsaneyi hurafeyi arastırın, aslına varın. “Hikâye” diyelim bunlara. Güzellikleri insana hitap eder o kâfi değil midir?

Rüyada gördügünü inkâr edebilir misin? Bu ne demektir? diye sorar durursun.

Rüya kûdret alemine ait olan ruhla imkân aleminde dolasmaktır. Rüya bu…

“Allah kulunun biri”, günün birinde Hızır’a rastladı senelerce evvel… Sonraları da Hızır ona rastladı. Hızır konuştu “o kul” dinledi.

Hızır’a sordu Hızır söyledi. Günün birinde Hızır o kulu götürdü bir yere… O kul bu tesadüflerden utandı. Kimden utandı: Kendinden..

“Ben kimim ki Hızır bana rastladı” diye…

Baska bir gün de “o kul” ormanda kırklarla görüştü.

Yaylalarda yedilerle bulustu. Geceleri onbirleri dinledi…

Aradan yine seneler geçti. Bu kul konusuyordu diğer bir kul ile…

Hızır’ın kendisine söyledigini o rastladığı kula dedi… Ne dedi bilir misin? Kul arkadaş, üçler kalmadı bugün…

Yediler iki kişi kaldı… Kırklar onbir kişiye indi…

Hamdolsun ki onbirler baki…

Hızır’ın rastladıgı kula “o kul” sordu, beni bir yere götürdü dedin. Nereye götürdü?… Hemen cevap verdi. “Beni değil. Bizi…” Ben başka, biz baskadır. Malûm ya… Sözlerimi anlayamadın.

Hem bunları sualle uzatma. Anlattığımı anlarsan yeter. 1.6.1982/Salı

Reklamlar